တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ TEDxYangon အခမ္းအနားႀကီးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔၊ The Strand Hotel Ballroom တြင္ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၆ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္သူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္၊  ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ၅၀ ေက်ာ္၊ စပြန္ဆာကုမၸဏီေပါင္း ၂၁ ခု ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသူ ၂၈ ဦးျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ TEDxYangon အခမ္းအနားႀကီးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ “ဒီေန႔ရဲ႕အနာဂတ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ယေန႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာ အရာမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကထား  ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ TEDxYangon အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေတြးျမင္ပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အက်ိဳးျပဳေစမည့္ စိတ္ကူး အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကို မွ်ေဝရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

TEDxYangon အခမ္းအနားႀကီးသည္ TED ၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ ရယူျခင္းမရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မႏွစ္ကတက္ေရာက္သူဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဒီႏွစ္က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားႀကီးသို႔ လူဦးေရ ၂၀၀ ပိုမိုတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲကို InHouse Furniture Group, Skynet, MNTV, KBZ Bank, Dulwich College Yangon, The DeBoer Fellowship, Coca-Cola, Media Spike အပါအဝင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကူညီပ့ံပိုးထားပါသည္။

 

TEDx အခမ္းအနားမ်ားကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေဒသ အသီးသီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနၿပီး စိတ္ကူး အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကို အမ်ားႏွင့္အတူ မွ်ေဝေဆြးေႏြးၾကေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခငး္ျဖစ္ပါသည္။ TEDxYangon 2018 တြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို YouTube ေပၚတြင္ ေနာက္ထပ္ သံုးပတ္အၾကာတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏို္င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ TEDxYangon အခမ္းအနားအေၾကာင္း ႏွင့္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို www.facebook.com/TEDxYGN တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 

TEDx ဆိုသည္မွာ

“အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားသည္ ျပန္႔ပြားထိုက္သည္” ဟူသည့္ ခံယူခ်က္အတိုင္း TED သည္ TEDx အမည္ရွိ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ TEDx ကို ေဒသအလိုက္ က်င္းပႏိုင္ၿပီး TED (နည္းပညာ၊  ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ဒီဇိုင္း) အေတြ႔အႀကံဳကို လူအမ်ားထံသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးရန္ မည္သူမဆို ဦးေဆာင္က်င္းပႏိုင္ေသာ ပြဲမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ အခမ္းအနားကို TEDxYangon ဟု အမည္ေပးထားၿပီး x စာလံုး၏ အဓိပၸာယ္မွာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သီးျခားစီစဥ္ က်င္းပေသာ TED အခမ္းအနား ျဖစ္ပါသည္။ TEDxYangon တြင္ ႀကိဳတင္ရိုက္ကူးထားေသာ TEDTalks ဗီဒီယိုႏွင့္ စင္ျမင့္ထက္တြင္ ေျပာၾကားေနသည့္ ေဟာေျပာသူမ်ားကို တြဲဖက္ျပသေပးၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ကာ အေသးစိတ္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္  ျဖစ္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ TEDx program မ်ားကို TED Conference က ဦးေဆာင္က်င္းပေပးေလ့ရွိၿပီး TEDxYangon အပါအဝင္ သီးျခား TEDx ပြဲမ်ားမွာ ကိုယ္တုိင္စီစဥ္က်င္းပရေသာ ပြဲမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

TED အေၾကာင္း

TED သည္ ျပန္႔ပြားထိုက္သည္ စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ မရယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ယေန႔ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ား၏ က်စ္လစ္ထိမိေသာ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား (၁၈ မိနစ္ထက္ မပိုေသာ) ကို တင္ဆက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ယင္းေျပာၾကားခ်က္ အမ်ားစုကို Vancouver, British Columbia တြင္က်င္းပေသာ TED ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး TED.com တြင္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါသည္။ TED ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသူမ်ားအျဖစ္ Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan ႏွင့္ Daniel Kahneman တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 

TED ၏ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ အေတြးအျမင္ ျဖန္႔ေ၀မႈ ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ TED Talk ဗီဒီယိုမ်ားကို ေန႔စဥ္ လႊင္႔တင္ေပး လ်က္ရွိသည့္ TED.com, ဗီဒီယို စာတန္းထိုးႏွင့္ မွတ္တမ္းေရးသားေပးျခင္း အပါအဝင္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း အလုပ္မ်ားကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပး လ်က္ရွိေသာ Open Translation Project, ပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ကိုင္ေပးေနသည့္ TED-Ed, ကမာၻႀကီးကို ေျပာင္းလဲဖန္တီးလိုေသာ စိတ္ဆႏၵ သို႔မဟုတ္ အေတြးအေခၚရွိသူ တစ္ဦးခ်င္းစီအား ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာသန္းခ်ီ  ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ TED Prize, ကမၻာ့ေဒသ အသီးသီးတြင္ ကိုယ္တိုင္ႀကီးမွဴးက်င္းပ လ်က္ရွိေသာ TED ပြဲပံုစံ အခမ္းအနားမ်ား၊ အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ရာ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ကမာၻတစ္၀န္းရွိ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြင္း ေရြးခ်ယ္ေပးေနေသာ TED Fellows program တို႔ပါဝင္သည္။ TEDxYangon ကို ဆက္သြယ္လိုပါက www.tedxyangon.org ႏွင္႔ https://www.facebook.com/TEDxYGN/  တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *