ကမာၻ႔ထိပ္တန္း စာတိုပို႔ အက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Viber သည္ H-Life Entertainment ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သည္ “We are Connected” EDM ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ပြဲသို႔  လာေရာက္ၾကသည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားအား မိမိတို႔၏…

Huawei Consumer Business Group သည္ ကမာၻ႕ဒုတိယအႀကီးဆံုး စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း    ျဖစ္လာသည့္ အေလွ်ာက္ ၎၏ Nova Series အသစ္ဟာ ႀကိဳတင္မွာယူ သည့္ ကာလအတြင္းမွာပင္ အာရွပစိဖစ္နယ္ပယ္တြင္ ယခင္အတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ တစ္နာရီအတြင္း…

 ဓာတုပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္နယ္ပယ္တြင္ ကမာၻ႕ဦးေဆာင္ လုပ္ငန္း ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ Clariant ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Save the Children တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ငွက္ဖ်ားပ်ံ႕ပြားမႈ ရပ္တန္႕ေစရန္ အကူအညီေပးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ယမန္ေန႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္ပါသည္။ Clariant Foundation…

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း online-to-offline (O2O) မိုဘိုင္းပလက္ေဖာင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Grab က ၎၏ အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္း မက္ေဆ့ခ်္ အျပန္အလွန္ေပးပို႔သည့္ GrabChat လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ဓာတ္ပံုမ်ား ေပးပို႔ႏုိင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္း မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ Grab အက္ပလီေကးရွင္း၏ ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေသာ အဆုိပါ…

ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္– ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Nok Air သည္ ၾကိဳတင္မွာယူမႈျပဳလုပ္ေသာအင္ဂ်င္အသစ္ (new booking engine) ကုိ မိတ္ဆက္လုိက္သည္။ ထုိႀကဳိတင္မွာ ယူမႈျပဳလုပ္ေသာအင္ဂ်င္ျဖင့္ Nok Air ႏွင့္ခရီးသြားသူမည့္မ်ားသည္ Nok Air လက္မွတ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိဝယ္ယူရာတြင္…